Informace od profesionálů

HLAVNÍ STRÁNKA

  

OTOK

  

SVRAB

  

RAKOVINA

  

NEMOCI JAZYKA

  
čtěte níže
Téma

PODSTATNA JMENA NA D

Obsah

Čeština je velmi bohatý jazyk. Svědčí o tom i následující přehled podstatných jmen začínajících na písmeno „D“.

Zdroj: Podstatná jména začínající na D

Diskuze

V diskuzi SLOVNÍ DRUHY se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Danča.

Prosím z daných slov potřebují vytvořit podstatná jména: vzlykat , žvýkat, plýtvat. Děkuji

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Eliška.

Vzlykání, žvýkání, plýtvání

Zdroj: diskuze Prosba o radu

Cvičení na pomnožná, hromadná a látková podstatná jména č. 2

/form_start/dveře [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], povidla [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], sáňky [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], námořnictvo [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,2], člověk [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,4], prázdniny [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], žactvo [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,2], Poděbrady [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], přátelství [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,4], káva [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,3]/form_end/

Zdroj: Abstraktní podstatná jména

Poradna

V naší poradně s názvem URČENÍ SLOVNÍCH DRUHŮ se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Věra Misařová.

Jaký slovní druh je slovo
tucet, kopa, mandel, tuna, milimetr,pár

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Milda.

Všechno to jsou podstatná jména.

Zdroj: diskuze Prosba o radu

Cvičení na pomnožná, hromadná a látková podstatná jména č. 3

/form_start/stříbro [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,3], vodstvo [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,2], koleno [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,4], příbuzenstvo [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,2], Vánoce [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], šaty [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], dříví [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,2], plavky [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], uhlí [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,2], mládě [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,4]/form_end/

Zdroj: Abstraktní podstatná jména

Diskuze

V diskuzi CVIČENÍ NA SLOVNÍ DRUHY se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Marie.

co je to klopýtaní,polykání,zamykání,plýtvání

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Majda.

Všecho to jsou podstatná jména.

Zdroj: diskuze Cvičení na slovní druhy

Cvičení na pomnožná, hromadná a látková podstatná jména č. 4

/form_start/neštovice [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], záda [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], sůl [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,3], písek [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,3], kamení [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,2], kleště [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], dějiny [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], čaj [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,3], housle [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1]/form_end/

Zdroj: Abstraktní podstatná jména

Poradna

V naší poradně s názvem SLOVNÍ DRUHY se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Danča.

Prosím z daných slov potřebují vytvořit podstatná jména: vzlykat , žvýkat, plýtvat. Děkuji

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Milda.

Podstatná jména z infinitivu sloves:
vzlykat - vzlykání
žvýkat - žvýkání
plýtvat - plýtvání

Zdroj: diskuze Prosba o radu

Konkrétní podstatná jména

Vlastní jména Obecná jména
Alík Pes
Pegas Kůň
Paříž Město
Adam Kluk

Zdroj: Abstraktní podstatná jména

Poradna

V naší poradně s názvem SLOVNÍ DRUHY se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Alena.

Jaké jsou slovní druhy balíček karet ?
Diky

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Milda.

balíček karet
Obě slova jsou podstatná jména.

Zdroj: diskuze Slovní druhy Karlovy rodiče

Cvičení na konkrétní a abstraktní podstatná jména č. 1

/form_start/domorodec [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], vodopád [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], přátelství [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2], procházka [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2], fotografie [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], úcta [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2], vztek[select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2], květináč [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], dobrodružství [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2], složenka [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1]/form_end/

Zdroj: Abstraktní podstatná jména

Diskuze

V diskuzi TO SE TEDA FAKT MAS se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Petr.

ach jo ty děti se teprve učí podstatná jména kolik ti je

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Zuzka.

Tak co tady děláš ty?!

Zdroj: diskuze Super

Cvičení na konkrétní a abstraktní podstatná jména č. 2

/form_start/počítač [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], plavání [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2], džem [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], ponožky [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], svatba [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2], prstýnek [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], slunečnice [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], spánek [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2], koleno [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], tanec [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2]/form_end/

Zdroj: Abstraktní podstatná jména

Poradna

V naší poradně s názvem ÚPLNĚ - JAKÝ JE SLOVNÍ DRUH se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Kateřina.

Ráda bych se zeptala: Je slovo - úplně - číslovka nebo příslovce. Ve větě - Liška na veverku úplně zapomněla.
Děkuji
S pozdravem
Kateřina

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Milda.

Příslovce ze všech vyjmenovaných slov?
Myslím si, že je to jen jedno slovo a to slovo brzy. Všechna ostatní jsou vesměs podstatná jména, zejména a slovesa.

Zdroj: diskuze Úplně - jaký je slovní druh

Abstraktní podstatná jména

Abstraktní podstatná jména označují názvy dějů, činností a vlastností. Tedy to, čeho se nelze nijak dotknout, protože jsou nehmotná. Abstraktní pojmy jsou ty názvy činností, vlastností a dějů, na které si nemůžeme nijak sáhnout, protože nemají žádnou hmotnou podstatu. Mezi abstraktní podstatná jména patří také jména vyjadřující abstraktní vztahy.

Abstraktní podstatná jména

Názvy vlastností Názvy činností a názvy dějů
Namyšlenost Spánek
Roztomilost Chůze

Zdroj: Abstraktní podstatná jména

Diskuze

V diskuzi SLOVNÍ DRUHY URČOVÁNÍ se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Zdenka.

Ahoj,,,,,,, Má rada zní. Kupte domu pracovní sešit a kroužkujte slova barevně .Nad ně číslice dle druhu. Další pomůckou ...... je nastříhej kartičky,napiš slovo a číslici vedle. Syn přiřazuje. Chvíli to potrvá, ale s Vaší péčí to zvládnete. Můj syn ,se to také tak naučil. Používejte i barvy.....Zdenka

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Dáša.

Přesně souhlasím s barevným označováním slov podle druhů. Kupte si pastelky a nebo fixy.
Ideální barvy jsou:
1. Podstatná jména MODRÁ
2. Přídavná jména FIALOVÁ
3. Zájmena BLEDĚ MODRÁ
4. Číslovky TYRKYSOVÁ
5. Slovesa ČERVENÁ
6. Příslovce ORANŽOVÁ
7. Předložky ŽLUTÁ
8. Spojky ZELENÁ
9. Částice ČERNÁ (dřevěná tužka s tuhou)
10. Citoslovce ŠEDÁ nebo STŘÍBRNÁ

Zdroj: diskuze Slovní druhy určování

Cvičení na pomnožná, hromadná a látková podstatná jména č. 1

/form_start/Velikonoce [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], mléko [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,3], vrata [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i  s množným číslem,1], voda [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,3], nádobí [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,2], louže [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,4], listí [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,2], kalhoty [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,1], železo [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,3], peří [select,pomnožné,hromadné,látkové,podstatné jméno s jednotným i s množným číslem,2]/form_end/

Zdroj: Abstraktní podstatná jména

Diskuze

V diskuzi KONKRÉTNÍ ABSTRAKTNÍ se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Majka.

Dobrý den,

prosím o radu v našem sporu, zda je slovo vzduch a vítr konkrétní či abstraktní.
Děkuji za odpověď a zdravím Majka

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Strmisko.

Obě jsou to konkrétní podstatná jména - označují věc. Naopak abstraktní označují vlastnosti, stavy a děje - a to vzduch ani víte nejsou :)

Zdroj: diskuze Jaký slovní druh je slovo jak

Cvičení na konkrétní a abstraktní podstatná jména č. 3

/form_start/tužka [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], vaření [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2], hrnec [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], lékař [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], vyšetření [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2], kniha [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], láska [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2], smích [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2], louka [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], ovoce [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], sklizeň [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2], kostel [select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,1], výslech[select,konkrétní podstatné jméno,abstraktní podstatné jméno,2]/form_end/

Zdroj: Abstraktní podstatná jména

Poradna

V naší poradně s názvem VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ PODLE JMÉNA se k tomuto tématu vyjádřil uživatel Tomáš Rubiš.

Poprosím o vyhledání dle jména Rubiš,Rubišová.Děkuji Rubiš

Svou reakci k tomuto příspěvku přidal uživatel Milda.

Katastrální úřady poskytují výstup z katastru nemovitostí - tzv. přehled vlastnictví. Přehledem vlastnictví se rozumí tiskový výstup vytvořený pro zadanou osobu v rámci územní jednotky (tedy i celé ČR), jehož obsahem je výčet katastrálních území s uvedením čísel listů vlastnictví, na kterých má zadaná osoba zapsáno vlastnické nebo jiné věcné právo, případně, že k zadané osobě v katastru žádné takové právo evidováno není. Na přehledu budou uvedena jak jednotlivá katastrální území, tak čísla listů vlastnictví pro každé katastrální území.
Při žádosti se ověřuje totožnost žadatele. Jde to samozřejmě zařídit osobně i poštou či datovou schránkou, jen je při tomto podání třeba vyřešit prokázání totožnosti. Přehled vlastnictví lze získat také prostřednictvím zřízené služby Dálkového přístupu www.cuzk.cz/%E2%80%A… .

Prokázání totožnosti při osobním podání
V případech, kdy je žádost o poskytnutí přehledu vlastnictví nebo údajů ze sbírky listin podána osobně na katastrálním úřadě, bude proto katastrální úřad po žadateli požadovat, aby předložil doklad totožnosti.

Prokázání totožnosti při jiném než osobním podání
V případech, kdy žádost není podána osobně nebo prostřednictvím datové schránky, bude katastrální úřad totožnost žadatele považovat za zjištěnou, pokud žádost bude opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele, jde-li o fyzickou osobu, úředně ověřeným podpisem fyzické osoby, která jedná za žadatele.

Z výše uvedeného vyplývá, že o přehled vlastnictví může žádat kdokoliv, kdo prokáže svoji totožnost, není třeba prokazovat právní zájem ani jednat na základě plné moci. Pokud se o přehled vlastnictví žádá osobně, je vyhotoven na místě. Stačí navštívit jakékoli katastrální pracoviště.
Osobu je třeba co nepřesněji identifikovat, nejjednodušeji samozřejmě pomocí rodného čísla. Poplatek za vydání přehledu vlastnictví činí 50 Kč za každou stránku A4 a hradí se buď v pokladně katastrálního pracoviště a nebo na výzvu k zaplacení, kterou katastrální úřad zašle po obdržení žádosti.

Chcete-li získat kompletní přehled o tom, co vlastníte vy a nebo někdo jiný, uděláte nejlépe, když osobně návštívíte nejbližší katastrální pracoviště. Seznam pracovišť i s adresami najdete zde: www.cuzk.cz/Urady/Ka…
Další možnost je poslat žádost s úředně ověřeným podpisem na katastrální úřad do Prahy. Adresa je:
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
Pod sídlištěm 1800/9
Kobylisy
18214 Praha 8
ID datové schránky: qjfadtx

Zdroj: diskuze Výpis z katastru nemovitostí podle jména

2. cvičení: Rozdělte podstatná jména podle čísel

S žárovkami, v noře, do Evropy, na zdech, radost, za výlohou, k zálibám, u silnic, na podlahu, pod šňůrami, s oblohou, ve výhni, s hadicemi, v pohádkách, o představách, v soutěžích, o opici, výmluvy, s vidličkou, k večeři.

ŽENSKÝ ROD

JEDNOTNÉ ČÍSLO

MNOŽNÉ ČÍSLO

Zdroj: Podstatná jména rodu ženského: pracovní list

3. cvičení: Podtrhněte podstatná jména rodu ženského

Pod lípou, lískový keř, v rákosí, na maliny, klíče, blízko ulice, z konve, o víkendu, dobré bidlo, z pampelišek, s bičíkem, v umyvadle, s osudem, na zem, z komína, k ještěrce, pod střechami, u srdce, ovce, bez víry.

Zdroj: Podstatná jména rodu ženského: pracovní list

1. cvičení: Přiřaďte podstatná jména rodu ženského ke správným vzorům

laskavost, pánev, nabídka, svíce, myš, medvědice, laň, borovice, hladina, drzost, láhev, mýtina, šňůra, tramvaj, polévka, část, pověst, lavice, slepice, jabloň

VZORY ŽENSKÉHO RODU

ŽENA

RŮŽE

PÍSEŇ

KOST

Zdroj: Podstatná jména rodu ženského: pracovní list

Dělení podle mluvnické kategorie čísla

Podstatná jména se také dají dělit podle mluvnické kategorie čísla. Některá podstatná jména totiž existují jen ve tvaru jednotného čísla a jiná zase jen ve tvaru množného čísla.

Podstatná jména, která tvoří obě čísla

Jednotné číslo podstatného jména

Pes, Psi

Množné číslo podstatného jména

Člověk, Lidé

Podstatná jména látková

Podstatná jména látková označují konkrétní materiál (= látku) a vyskytují se v jednotném čísle. Pokud se takové podstatné jméno použije v množném čísle, musí se zároveň pojit se jménem označujícím množství.

Jednotné číslo

Mouka, Zlato

Množné číslo

Dva pytle mouky, Tři váčky zlata

Podstatná jména pomnožná

Podstatná jména pomnožná se vyskytují pouze ve tvaru množného čísla a to i v případě, kdy označují jedno podstatné jméno. Podle jejich tvaru se nedá určit, jestli se jedná o jeden nebo dva předměty. Je třeba znát souvislost. Pojí se s nimi množná ukazovací zájmena TY a TA.

Jednotné číslo

(Jedny) prázdniny, (Jedny) brýle

Množné číslo

(Dvoje) prázdniny, (Dvoje) brýle

Podstatná jména hromadná

Podstatná jména hromadná označují více předmětů, ale mají tvar jednotného čísla . Pojí se s nimi jednotná ukazovací zájmena TEN, TA, TO .

Podstatná jména hromadná

Hmyz (= ten hmyz = jednotné číslo, ale myšleno je více brouků)

Vojsko (= to vojsko = jednotné číslo, ale myšleno je více vojáků)

Zdroj: Abstraktní podstatná jména

Konkrétní i abstraktní

Některá podstatná jména mohou být ale zároveň konkrétní a abstraktní. Rozlišuje se pak podle souvislosti.

Slovo Cesta

Konkrétní podstatné jméno

Šel po písečné cestě k moři.

Abstraktní podstatné jméno

O prázdninách se vydal na cestu kolem světa.

Slovo Psaní

Konkrétní podstatné jméno

Přišlo mi psaní z městského úřadu.

Abstraktní podstatné jméno

Psaní úkolů mě nebaví.

Zdroj: Abstraktní podstatná jména


Autor obsahu

Mgr. Jitka Konášová


ČeskýPřehled

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

 SiteMAP